Aktualności

24 marca 2020 13:34 | Aktualności

Szanowni Rodzice!

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Edukacji  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła rozpoczyna realizację zadań  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie i rodzice powinni obowiązkowo i regularnie śledzić stronę internetową naszej szkoły, gdzie w odpowiednich zakładkach znajdą zadania i wskazówki umożliwiające realizację podstawy programowej. Praca w domu jest obecnie obowiązkowa dla każdego ucznia, a rodziców prosimy o dopilnowanie dzieci w tym zakresie oraz ich wsparcie. W razie jakichkolwiek pytań rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami oraz za pośrednictwem wychowawców z innymi nauczycielami. 
 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Skrbeńsku 

Przeczytano: 189 razy. Wydrukuj|Do góry