ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU
https://zspskrbensko.pl

24 stycznia 2020 13:58 | Aktualności

UWAGA SMOG. II POZIOM OSTRZEGANIA

Wprowadzono II poziom ostrzegania, stwierdzono istotny stopień zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Godów.

Urząd Gminy Godów zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie niniejszej informacji, celem powiadomienia możliwie najszerszej grupy odbiorców.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - lista powiadomień o jakości powietrza

Sprawdź aktualną jakość powietrza w okolicy

Zaleca się

Zakazuje się

Kontrole pieców

W czasie trwania ostrzeżenia z urzędu zostaną przeprowadzone 3 kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

 

 

Załączniki:

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu [423.39 KB]

Plakat II poziom ostrzegania [48.67 KB]

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2019 WÓJTA GMINY GODÓW [157.84 KB]