ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU
https://zspskrbensko.pl

21 listopada 2019 18:10 | Aktualności

,,Paczka dla seniora”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki słodyczy dla osób starszych, znajdująych się w trudnej sytuacji materialnej z naszej gminy. Prosimy o dostarczenie słodyczy do dnia 13.12.2019r do gabinetu pedagoga szkolnego.