Dane teleadresowe

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU

śląskie

wodzisławski

Godów

ul. Szkolna 1

Skrbeńsko

44-341

Szkoła 32 4727507
Przedszkole 32 4727043
Fax 32 4727507
www.zspskrbensko.pl
zspskrbensko@zspskrbensko.pl