Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

od 20.01.2020 r.  do 9.02.2020 r.

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skrbeńsku

ogłasza nabór dzieci  do Przedszkola Publicznego

im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Godów z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODBYCIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM im. JANUSZA KORCZAKA W SKRBEŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Janusza Korczaka w Skrbeńsku W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    oświadczenie o zamieszkaniu

    oświadczenie o zatrudnieniu

    oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

    oświadczenie o kontynuacji nauki w szkole

zedszkola


W przypadku problemów z pobraniem oświadczeń z poniższej strony w formacie odt w OpenOffice prosimy o korzystanie z formatu pdf AcrobatReader lub doc Word . Dla poprawnego pobrania co najmniej jeden z powyższych programów musi być zainstalowany na komputerze użytkownika.