Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

od 28.01.2019 r.  do 10.02.2019 r.

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skrbeńsku

ogłasza nabór dzieci  do Przedszkola Publicznego

im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2019/2020.

Zasady  rekrutacji  i wnioski  zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępne w sekretariacie  szkoły

 i na stronie www.zspskrbensko.superszkolna.pl  od 25.01.2019 r.

 ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019 WÓJTA GMINY GODÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godów w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godów

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GODÓW z dnia 7 stycznia 2019 r.

 ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2019 WÓJTA GMINY GODÓW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych.

 Zarządzenie nr0050.13.2019 Wójta Gminy Godów z dnia 30 stycznia w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekruacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODBYCIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM im. JANUSZA KORCZAKA W SKRBEŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Janusza Korczaka w Skrbeńsku W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


    oświadczenie o kontynuacji nauki w szkole

    oświadczenie o zamieszkaniu

    oświadczenie o zatrudnieniu

    oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

 rekrutacja do przedszkola

zedszkola


W przypadku problemów z pobraniem oświadczeń z poniższej strony w formacie odt w OpenOffice prosimy o korzystanie z formatu pdf AcrobatReader lub doc Word . Dla poprawnego pobrania co najmniej jeden z powyższych programów musi być zainstalowany na komputerze użytkownika.