Skład Zespołowej Rady Rodziców

Skład Zespołowej Rady Rodziców 2019/2020

Przewodniczące : 

Marzena Krzempek- Nowak sp

Magdalena Kopeć pp

Sekretarze :

Aldona Macura sp                    

Ewa Bieniek pp

Skarbnicy : 

Jolanta Ćwik sp                        

Żaneta Niewiara pp

Członkowie :

Magdalena Wodecka sp

Ewa Grygierek pp

Wiesława Brzoza sp

Joanna Jarzyna pp

Katarzyna Baranek sp

Zdzisława Tkocz pp

Komisja Rewizyjna: 

Katarzyna Mendrela sp        

Szymon Zielecki pp