Nauczyciele

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrbeńsku

-mgr Jolanta Uherek - dyrektor zespołu
-mgr Mariola Musioł - religia
-mgr Katarzyna Głomb - religia
-mgr Małgorzata Musińska - język polski
-mgr Maria Gawełek - matematyka

-mgr Zuzanna Surmiak -język polski,

-mgr Alicja Thomas -biblioteka

-mgr Katarzyna Skrzyszowska - edukacja wczesnoszkolna, przyroda
-mgr Anna Prochasek - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
-mgr Joanna Grzonka - edukacja wczesnoszkolna w zastępstwie Magdalena Surma
-mgr Dawid Krzystała - j. angielski
-mgr Anna Trzcionka -pedagog
-mgr Mateusz Andrzejuk -historia,wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
-mgr Janusz Kozieł - informatyka, technika
-mgr Romana Dudzic - język niemiecki
-mgr Elżbieta Wacławiec -biologia, geografia, fizyka
-mgr Katarzyna Powieśnik chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
-mgr Malwina Wolny - wychowanie fizyczne,
-mgr Dorota Lerch -logopeda


Nauczyciele Przeszkola Publicznego im. Janusza Korczaka :

mgr Joanna Krentusz - wychowanie przedszkolne
mgr  Magdalena Krześ - wychowanie przedszkolne
mgr Mariola Musioł - religia
mgr Dawid Krzystała - j. angielski
mgr Dorota Lerch- logopedia
 
 Pracownicy administracyjno - obsługowi:

- p. Małgorzata Fiszer - sekretarz szkoły
- p. Agata Szebesta - pracownik obsługi
- p. Barbara Łojek- pracownik obsługi
- p. Lucjan Murawski- palacz
- p. Marian Firla - konserwator

p.Izabela Krentusz - kucharka
p. Karina Paś -pomoc kuchenna
p.Beata Grzegoszczyk - intendentka
 
asystent przedszkola