Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 przedstawia się następująco:

23 grudnia – 31 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

13-26 stycznia  – ferie zimowe

9-14 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

3 dni Egzamin ósmoklasisty:

21 kwietnia – język polski / 120 minut/,

22 kwietnia – matematyka /100 minut,

23 kwietnia – język angielski/ 90 minut /

6 stycznia -Trzech Króli

1 maja – Święto Pracy

11 czerwca – Boże Ciało

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 październik

12 listopad

2 i 3 styczeń

12 czerwiec