Godziny

Godziny lekcyjne w ZSP w Skrbeńsku    

Lekcja od godz. do godz.  

1. 8.00 - 8.45  

2. 8.55 - 9.40  

3. 9.50 - 10.35  

4. 10.50 - 11.35  

5. 11.45 - 12.30  

6. 12.45 - 13.30  

7. 13.40 - 14.25  

8. 14.35 - 15.20