Przedszkola Janusz Korczak

JANUSZ KORCZAK
Prawdziwe nazwisko - Henryk Goldszmit.
Pedagog, autor książek dla dzieci i młodzieży.
Z zawodu był lekarzem. Całe swoje życie poświęcił dzieciom, propagując oparte na miłości i dziecięcej demokracji wzorce wychowawcze.
Upowszechnił wiedzę pedagogiczną nazwaną pedagogiką serca.
Był kierownikiem żydowskiego i polskiego sierocińca. Prowadził redagowany przez dzieci "Mały przegląd". Jako "Stary Doktor" wygłaszał gawędy radiowe.
Zrozumienie psychiki i potrzeb dziecka widać w jego pełnych ciepła utworach m.in.: "Kajtuś czarodziej", "Król Maciuś Pierwszy".
Pozostając z wychowankami wybrał śmierć w obozie zagłady.
W stulecie jego urodzin ogłoszony został Rok Korczakowski.
Znany reżyser Andrzej Wajda poświęcił Januszowi Korczakowi film.


Źródło   USHMM (Photograph #65010) (courtesy of Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka  

Autor   nieznany